ZDRAVIE

Vďaka mnohým fyzickým aktivitám skaut alebo vodkyňa rozvíja svoju silu, fyzickú odolnosť a rovnováhu. Čerstvý vzduch a rytmus prírody mu pomáhajú udržiavať zdravie a silu, chránia ho pred škodlivými účinkami závislostí od sledovania televízie, drog, alkoholu, nikotínu a pohodlného životného štýlu.

OSOBNOSŤ

Rozvoj osobnosti človeka má smerovať k snahe, aktivite a odvahe robiť v živote slobodné rozhodnutia. V skratke a prakticky to predstavuje putovanie na ceste. Skaut a vodkyňa putuje sám alebo so svojimi bratmi/sestrami svojim životom a premýšľa o ňom, o povolaní a dôležitých rozhodnutiach vo svetle rozjímania nad Evanjeliom.

ZRUČNOSŤ

Nestačí mať len dobrý úmysel a vôľu pomôcť. Treba aj vedieť ako pomôcť a konať. Skauting ponúka mladým ľuďom priestor aktívne zasahovať do okolitého sveta, rozvíjať svoje schopnosti pre budúce zamestnanie a možnosť prakticky overiť svoje zručnosti.

ZMYSEL PRE SLUŽBU

Skautským sľubom sa adept zaviaže k pomáhaniu blížnemu. Postupne spoznáva, že jeho život nebude úspešný, kým neodovzdá svoje schopnosti v službe druhým. V našom spoločenstve má jeden dostatočnú motiváciu pomáhať v príklade služby svojich bratov a sestier.

KRESŤANSKÁ FORMÁCIA

Najdôležitejší z cieľov a ten, ktorý dáva zmysel ostatným štyrom. Prostredníctvom spoločných modlitieb, pútí, duchovného vedenia kňazom v spoločenstve spoznáva vodkyňa alebo skaut Boha a učí sa k Nemu nasmerovať celý svoj život.krajín Federácie skautov Európy

rokov existencie Federácie skautov Európy

členov Federácie skautov Európy

kontakt

"Lebo najväčším dobrodružstvom je prijať zodpovednosť!" Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

Máš záujem dozvedieť sa viac
alebo sa chceš k nám pridať?


Napíš nám!
Takisto sme na facebooku!

[contact-form-7 id="60" title="Contact form 1"]