Lienky (8 – 11 rokov)

Motto: ”Hľa tu som!”

Horec

Lienky sú v Kruhu.
Vedúca: Toto je moment Veľkej Radosti, jedna lienka vystúpila až na Vrch a chce získať modrý kvietok, taký krásny, že je ho vidno už z diaľky pred celým chodníčkom. Naučila sa darovať radosť všetkým, ktorých stretla a teraz chce obnoviť svoj sľub a pripomenúť zákony lienky. Zavolá sa lienka, ktorá sa prezentuje pred vedúcou.
Lienka: Na tejto cestičke som sa naučila, že čím viac radosti dávam, tým viac radosti dostanem a získanie horca mi určite pomôže v pokračovaní mojej púte.
Vedúca: Teraz vieme, že môžeme s tebou naisto počítať, šťastný let (meno lienky)!
Lienka zdraví vedúce, potom sa otočí, pozdraví Kruh a vráti sa na miesto. Toto je len príklad dialógu, ktorý sa odohráva medzi vedúcou a lienkou, ktorá získava horec. Záleží tiež na vedúcej, čo osobne chce povedať lienke. Aj lienka môže vyjadriť svoje pocity. Je to dôležitý moment, lebo lienka tu končí svoju púť. Pochopila ako prinášať radosť a teraz je čas, aby sa posunula ďalej, k Slávnostnému Odchodu.

úryvok z Ceremoniálu Federácie európskeho skautingu

Táto kategória je určená pre dievčatá od 8 do 11 rokov.
Symbolicky je tiež označovaná žltou farbou.

Lienky sú rozdelené do skupín - šestoriek, pričom každá má svoje meno podľa jednej z farieb dúhy.

Ich motto je "Hľa, tu som!". Pre lienky je dôležitý zákon, ktorý má sedem bodov.

Počas roka majú stretnutia, ktoré sa nesú v duchu šťastnej rodinky, radosti a jednoduchosti. Stretnutia sú situované do prostredia imaginárnej lúky či lesa a práve v takejto atmosfére každá lienka spoznáva Boha a prírodu, učí sa spolupráci s ostatnými lienkami.
Okrem pravidelných stretnutí majú počas roka niekoľko výletov a vyvrcholením celoročnej snahy je letný tábor.