Podporte nás

Ak sa Vám naša činnosť páči, môžete nás podporiť

 1. každoročnými 2% z dane,
 2. prevodom na účet SK7902000000002622654358 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.), do poznámky prosím napíšte, že sa jedná o dar.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO: 42169372  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno: Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku
Ulica, číslo: Langsfeldova 14    
PSČ: 81104 
Obec: Bratislava I 

Ako poskytnúť 2 % z dane ako zamestnanec?

Ako poskytnúť 2 % z dane ako fyzická osoba podávajúca daňové priznanie sama?

 • vyrátajte a zapíšte sumu zodpovedajúcu 2 % alebo 3 % z vami odvedenej dane (ak ste v roku 2020 odpracovali ako dobrovoľník min. 40 hodín a máte o tom potvrdenie, priložte ho k vyhláseniu (týka sa aj služby v našom združení). Tlačivo potvrdenia nájdete v bode 3.b), tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 
 • viac informácii o darovaní 3% nájdete http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/ 

Ako poskytnúť 2 % z dane ako právnická osoba?

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (alebo 1 %) z Vašej dane za rok 2020 nie je nižšia ako 8 €,
 • vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. 
 • POZOR! Ak chcete ako právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií. 
  • Ak právnická osoba v roku 2020 nedarovala v minulom roku min. 0,5 % z dane, môže v roku 2021 poukázať iba 1,0 % z dane.
  • Ak právnická osoba v roku 2020 darovala v minulom roku min. 0,5% z dane, môže poukázať 2% z dane zaplaťte daň za r. 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Tlačivo online daňového priznania pre PO nájdete tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.496.html

Finančne nás podporili:

ĎAKUJEME!