Vodkyne (12 – 16 rokov)

Motto: ”Vždy pripravená!”

Menovanie radkyne

Význam

Ceremónia menovania radkyne má 3 hlavné významy:

  • je prejavom dôvery novej radkyni,
  • radkyňa ukazuje, že byť radkyňou neznamená rozkazovať, ale slúžiť mladším, dávať dobrý príklad a niesť zodpovednosť za svoje vodkyne pred Bohom,
  • vodkyniam zdôrazňuje autoritu radkyne, ktorú si nevyberajú sami, ale ktorej túto službu zveruje vedúca Oddielu a ktorá pochádza od Boha.

Menovanie sa koná, keď nová radkyňa preberá svoju službu (bez skúšobnej doby). Poradkyňu nemenuje vedúca, ale vyberá si ju radkyňa (bez ceremónie).

Príprava

Novú radkyňu vyberá pred koncom tábora Rada cti. Až do návratu z tábora však Družinu vedie stará radkyňa. Je vhodné, aby sa pred koncom prázdnin konala výprava radkýň, ktorej sa zúčastnia staré aj nové radkyne.
Menovanie nových radkýň sa spravidla koná pri slávnostnom otvorení roka. Bývalá radkyňa odovzdá vedúcej družinovú vlajku a odchádza k strážkyniam. Potom vedúca ihneď menuje novú radkyňu a vodkyne jej skladajú sľub vernosti. Nakoniec prestupujú lienky k vodkyniam, ktoré zložia sľub vernosti ihneď.

Ceremónia

Ceremónia sa koná pri nástupe. Vedúca zavolá novú radkyňu, ktorá predstúpi a pozdraví. Ostatné radkyne sa postavia do radu za ňu.

Vedúca: N (meno), vybrala som si ťa za radkyňu a Rada cti túto voľbu potvrdila. Si pripravená dávať vo všetkom dobrý príklad?
Radkyňa: Áno, som pripravená.
Vedúca: Budeš viesť svoju Družinu s miernosťou a pokorou?
Radkyňa: Áno.
Vedúca: Budeš zachovávať zákony a princípy vodkyne Európy a učiť ich zachovávať aj ostatné vodkyne?
Radkyňa: Áno.
Vedúca: Prevezmi teda ako radkyňa vedenie Družiny D (názov). Pamätaj, že si pred Bohom zodpovedná za každú zo svojich vodkýň.
Radkyňa zdraví a hovorí:
Radkyňa: Ďakujem ti a sľubujem, že ťa budem verne poslúchať, že ti budem zo všetkých síl pomáhať pri vedení Oddielu a budem vo všetkom stáť pri svojich sestrách, ktorých vedúcou a ma dnes učinil Pán.
Vedúca odovzdá radkyni Družiny vlajku a píšťalku (radkyňovské označenie sa našije dopredu). Potom podá ruku vedúcej a ostatným radkyniam, ktoré sa vrátia ku svojim Družinám.
Nakoniec pristúpi jej Družina a všetky vodkyne skladajú sľub vernosti (aj keď ho skladali predchádzajúcej radkyni). Radkyňa zarazí vlajku do zeme a položí na ňu ľavú ruku, ostatné vodkyne pravú a navrch dá radkyňa svoju pravú. Potom jej vodkyne, každá zvlášť, skladá sľub vernosti:

Členka Družiny: Sľubujem, že ťa budem poslúchať ako svoju vedúcu, že budem verná Družine, a že budem s tebou každý deň spolupracovať, aby som lepšie poznala zákony vodkyne, svoju vlasť a svoju vieru.
Radkyňa: Radkyňa nakoniec povie. Môžete sa na mňa spoľahnúť.
Pokiaľ niektorá kandidátka skladal sľub vernosti pri tejto príležitosti prvýkrát, dostane farby Družiny. Všetky sa vrátia na svoje miesto a vedúca sa s radkyňami modlí modlitbu radkyne.

úryvok z Ceremoniálu Federácie európskeho skautingu

Vodkyne sú dievčatá vo veku 12 - 16 rokov. Vodkyne fungujú v družinách. V každej družine je 6 - 8 vodkýň. Ich aktivity sú plné dobrodružstva, ktoré preživajú spolu v družine. Každá vodkyňa je jedinečná.

Naším cieľom je pomôcť rodičom vychovať jedinečnú osobnosť pomocou piatich chodníčkov - náboženstvo, služba, zdravie a fyzická zdatnosť, príroda a občianstvo.

Počas roka sa stretávajú pravidelne každý týždeň na družinovkách, kde sa formou hry učia novým veciam. Vodkyne navzájom majú za seba zodpovednosť a s Božou pomocou sa snažia plniť svoj sľub. Počas roka sa robia tzv. víkendovky - trojdňový výlet. Program víkendovky je zameraný na to, čo sa počas družinoviek naučili.