Lienky

Details

  • Národná komisárka Zuzana Richterová
  • Motto "Hľa, tu som!"

Táto kategória je určená pre dievčatá od 8 do 11 rokov. Symbolicky je tiež označovaná žltou farbou. Lienky sú rozdelené do skupín – šestoriek, pričom každá má svoje meno podľa jednej z farieb dúhy. Pre lienky je dôležitý zákon, ktorý má sedem bodov.

Počas roka majú stretnutia, ktoré sa nesú v duchu šťastnej rodinky, radosti a jednoduchosti. Stretnutia sú situované do prostredia imaginárnej lúky či lesa a práve v takejto atmosfére každá lienka spoznáva Boha a prírodu, učí sa spolupráci s ostatnými lienkami. Okrem pravidelných stretnutí majú počas roka niekoľko výletov a vyvrcholením celoročnej snahy je letný tábor.