Skauti

Zelená kategória

Skauti sú chlapci vo veku od 12 do 17 rokov, ktorých spája dobrodružstvo, priateľstvo a spoločenstvo s Pánom Ježišom. Skauti fungujú v družinách, kde každá družina chce vyhrať a pracovať na sebe, tak aby mohla byť potom príkladom pre ostatné družiny. Družiny sa skladajú z 5 až 7 chlapcov, v ktorej každý ma svoju úlohu a poverenie.

V individuálnej formácii chlapec môže získať skautský sľub, II. triedu, rôzne špecializácie, I. triedu až ku hodnosti vyvoleného skauta. Skautský rok vyvrcholí letným táborom, na ktorom sa preveria schopnosti ako družiny, tak jednotlivca. Skautský tabor je plní dobrodružstva a len pekných spomienok. Zdravá rivalita spojená so službou blížnemu je jednou zo základných charakteristík našej organizácie, ktorú chceme posúvať mladším generáciám.

Details

  • Národný komisár Jozef Rešetár
  • Motto Vždy pripravený!