Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Poďakovanie členom Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku za aktivity počas obmedzenia skautskej činnosti

1. mája 2021 - FSE -

Naša skautská organizácia – Federácia skautov Európy – Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku pozastavila počas oboch vĺn pandémie Covid-19 stretnutia skautských jednotiek – tie prebiehali len v online priestore.

Výnimkou bolo len Betlehemské svetlo v spolupráci so Slovenským skautingom a Zväzom skautov maďarskej národnosti za zvýšených bezpečnostných opatrení, Skautská pomoc, v rámci ktorej sme našim členom – jednotlivcom pomohli zapojiť sa do potravinovej zbierky organizovanej Slovenskou katolíckou charitou a organizovanie Skautskej kvapky krvi.

Naši členovia šili a nemocniciam distribuovali rúška, v miestnych komunitách pomáhali seniorom s nákupmi potravín, ako dobrovoľníci sa zúčastňovali testovania na Covid-19 v rámci plošného testovania obyvateľstva.

O to viac bol práve online priestor výzvou – a myslím, že sme zareagovali dobre. Náš duchovný asistent v skautskom zbore sv.Cyrila a Metoda v Košiciach jezuita Pavol Trgo, SJ celebroval každú nedeľu a aj cez sviatky skautsko-detskú online sv.omšu streamovanú cez profil organizácie na sociálnej sieti pre všetkých skautov a rodiny s deťmi na Slovensku. Naše vedenie organizácie sa 3x v týždni modlilo ruženec za našu krajinu, Európu a svet – najmä za zdravie pre ľudí, koncom januára organizovalo naše slovenské združenie online modlitbu ruženca pre všetky organizácie a všetkých členov Federácie skautov Európy za uzdravenie, za zdravotníkov, Cirkev a rodiny.

Naše vodkyne a skauti (12-16 roční) sa zapojili do programu Pandeking, v rámci ktorého skautské družiny súťažili ako online tímy a aspoň tak vytvárali spoločenstvá a zažili trochu dobrodružstva. Starší – roveri a strážkyne sa zapojili do adventnej prípravy inšpirovanej programom Exodus 90 s názvom Sweatosť – naši skauti s IT znalosťami vytvorili skautskú aplikáciu, v ktorej boli denné zamyslenia a výzvy.

Okrem toho sme organizovali medzinárodnú online konferenciu FSEtko o možnostiach medzinárodnej skautskej spolupráce v čase Covidu-19, ktorej sa zúčastnil ako jeden z hostí aj vladyka Cyril Vasiľ, SJ.

V online priestore prebiehali aj školenia našich skautských vedúcich s medzinárodnou účasťou. Nakoniec – prijali sme aj výzvu nahrávať a moderovať skautské podkasty so zaujímavými hosťami a témami. Dve vlny pandémie Covid-19 boli pre nás obrovskou výzvou, ktorú sme podľa nášho názoru veľmi dôstojne a skautsky zvládli. Dokázali sme, že vodkyne a skauti Európy sú vždy pripravení.

Chceme sa poďakovať všetkým skautským vedúcim, ktorí sa vzniknutej situácii rýchlo prispôsobili a zabezpečili stretnutia svojich jednotiek aspoň v improvizovanej online podobe a všetkým členom nášho združenia, ktorí pomáhali ľuďom na Slovensku vyrovnať sa s veľmi náročnými životnými okolnosťami materiálnou alebo finančnou pomocou, venovaním svojho času, sily, každodenným povzbudzovaním a modlitbami.Buďte na seba hrdí!

Vodkyniam a skautom Európy 3x hip hip hurá!!!

Jana Hrušovská, prezidentka ZKVSES

Adam Žilinek, viceprezident ZKVSES