Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

2. Európsky víkend elitnej družiny

22. novembra 2017 - Uncategorized -

17.-19.11.2017 sa konal 2. Európsky víkend elitnej družiny (European High Patrol weekend), tentokrát v Taliansku (Treviso a Benátky). Zúčastnili sa tam skauti a vodkyne z Belgicka, Francúzka, Talianska, Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Česka, Bieloruska a Nemecka. Zo Slovenska boli skauti z Trnavy a vodkyne z Prešova.

Víkend sa niesol v znamení hier a poznávania ostatných. Benátky sme objavovali počas veľkej hry, a v Trevise sme si zopakovali zručnosti v stavaní. Vodkyne stavbou lunaparku a skauti stavbou lavičiek a stolov. Tento medzinárodný víkend bol veľmi obohacujúci. Nadviazali sme nové priateľstvá, ale i kontakty. Bolo krásne byť súčasťou niečoho veľkého a je úžasné vedieť, že nie sme len taká nejaká medzinárodná organizácia, ale skutočná skautská rodina.

Noémi, radkyňa družiny Lastovička, Zbor bl. Vasiľa Hopka v Prešove.