Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

3. víkend elitných družín v Štrasburgu

15. decembra 2018 - Skauti -

3. Víkend elitných družín FSE sa konal vo francúzskom meste Štrasburg, ktoré je známe svojou katedrálou a taktiež je sídlom európskeho parlamentu. Tento rok sa ho zúčastnilo ešte viac národností, a to 11.  Prítomní boli skauti a vodkyne zo Slovenska, Francúzska, Belgicka, Luxemburska, Poľska, Bieloruska, Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Rumunska a Švajčiarska.

Celý víkend sa niesol v mene bratstva, mali sme možnosť spoznávať Francúzsku prírodu a hlavne skautov z iných krajín priamo v teréne, a to pri spoločnom varení, hraní hier  a výbornom táboráku. A kde inde sa lepšie utužia vzťahy, keď nie v prírode pri teplote niečo nad nulou? 

Za necelé dva dni sme získali aj priateľstvá na celý život, ktoré nám pomôžu zabezpečiť trvanlivosť bratstva skautov Európy, až kým ich my zase neodovzdáme ďalším generáciám.  

Na záver by som spomenul slová terajšieho federálneho komisára Bruna Bordeho, adresované všetkým skautským vedúcim a radcom: “Nie my z federálnej rady tvoríme skauting Európy, ale vy, vedúci a radcovia zo všetkých oddielov, bez vás by naša práca nemala význam!”

Juraj Valášek, vedúci 1. oddielu skautov v Trnave