Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

4.ročník bratislavského pôstneho powertrainingu

24. februára 2017 - Roveri -

Chceš zažiť pôst v plnosti? Hľadáš nové výzvy pre rozvoj svojho duchovného a fyzického zdravia?

Roveri FSE pozývajú mužov všetkých vekových kategórii zažiť niečo viac v skorých ranných hodinách. A dokonca stíhaš prísť do práce či do školy včas, s dobrou náladou a sviežou mysľou!

Je tu 4.ročník ranného chlapského pôstneho powertrainingu.

Podujatie sa uskutoční pravidelne každý štvrtok ráno od 6.00 hod počas celého pôstneho obdobia. Začíname vo štvrtok 2.3. Tento ročník sa budeme stretávať pri vstupe na bratislavskú Kalváriu na ulici Za sokolovňou. Treba prísť načas, odporúčame pevnú športovú obuv do terénu. Začneme krížovou cestou, po ktorej bude nasledovať ranná rozcvička. Odhadovaná dĺžka podujatia je jedna hodina.

Tešíme sa na vás chlapi!

bratislavskí roveri FSE