Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Adalbertus – školiaci tábor pre vedúcich skautov

4. septembra 2020 - Červená kategória, Roveri, Zelená kategória -

Okrem táborov pre deti sa počas leta školia a zlepšujú v skautskej pedagogike aj naši vedúci. Štyria vedúci zo Slovenska sa v dňoch 21. – 30. augusta 2020 zúčastnili školiaceho tábora Adalbertus v strede Poľska. Skautské školienia sa robia aktívnou formou, čiže sa nesedí v triede na zadku, ale účastníci zažijú na vlastnej koži skautský tábor so všetkým, čo k tomu patrí: životom v družine, hrami, varením, stavaním si svojich základní, každodennou sv. omšou a večerným táborákom. Pomedzi to absolvujú množstvo konferencií o rozvoji chlapca, družiny, úlohe vedúceho, kňaza v jednotke a podobne. Sme radi, že napriek korone sa za prísnych hygienických štandardov (napr. účastníci zo zasiahnutých oblastí Poľska museli mať negatívny test) tento exteriérový tábor mohol uskutočniť a posunul našich vedúcich po odbornej stránke napred. Tešíme sa na ďalšie podobné školenia!