Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Cena ministra spravodlivosti SR aj pre našu skautskú organizáciu

6. januára 2023 - FSE -

V pondelok 19.12.2022 prevzalo vedenie našej skautskej organizácie cenu ministra spravodlivosti za významný prínos v oblasti ľudských práv. Ďalšími ocenenými boli Slovenský skauting a občianske združenie Mareena.
Ako povedal pán minister: „Veľmi ma teší, že sme dnes mohli oceniť mládežnícke organizácie, ktoré sa venujú mladým ľuďom, ktorí sú pripravení a boli pripravení veľmi promptne a rýchlo sa rozhodnúť, keď bolo treba reagovať na vzniknutú situáciu s prichádzajúcimi utečencami.“
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku- Federácia skautov Európy bola jednou z vôbec prvých organizácií, ktoré sa zapojili do pomoci utečencom na hraničných priechodoch s Ukrajinou hneď prvý víkend po vypuknutí vojenského konfliktu vo februári 2022.
Mnohí naši členovia zrušili plánované skautské výpravy, mnohí cestovali cez celú krajinu až zo západného Slovenska aby priviezli materiálnu pomoc a skautských dobrovoľníkov. Hneď prvé hodiny utečeneckej krízy slúžili na hraniciach s Ukrajinou košický arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ a gréckokatolícki kňazi a seminaristi práve s členmi našej skautskej organizácie. Náš národný skautský duchovny asistent, gréckokatolícky kňaz a správca farnosti Slavkovce Kamil Ganóczy slúžil v priestore hraničného priechodu Vyšné Nemecké nepretržite vyše 2 týždňov. Hoci počtom členov nepatríme k veľkým mládežníckym organizáciám, dokázalo sa v priebehu niekoľkých týždňov vystriedať na hraniciach s Ukrajinou niekoľko desiatok našich členov. V priebehu niekoľkých dní bola naša skautská organizácia schopná znovu rozbehnúť platformu Skautská pomoc, ktorú sme využívali už počas dvoch ťažkých vĺn pandémie Covid 19.Okrem materiálnej a finančnej pomoci realizovanej v rámci zbierky v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou boli naši členovia v teréne prvým kontaktom pre ľudí utekajúcich pred vojnou, pomáhali aj ľudským prístupom-milým slovom, teplým nápojom, drobnou službou, prekladom, pomáhali utečencom zorientovať sa v cudzom štáte.

V mene vedenia našej skautskej organizácie chceme poďakovať všetkým našim členom,ale aj rodinným príslušníkom, našim priateľom a sympatizantom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom z územia Ukrajiny na naše územie. Táto cena patrí vám všetkým! Sme na vás nesmierne hrdí!
Mediálny tím ZKVSES