Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

COVID-19 vyhlásenie

21. marca 2020 - FSE -

Informácia pre vedúcich jednotiek


Vzhľadom k aktuálne prijatým opatreniam a odporúčaniam Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a orgánov miestnych samospráv prijíma Výkonná rada Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na
Slovensku (ďalej len ZKVSES) toto odporúčanie:


Vedúci jednotiek obmedzia aktivity jednotiek v zmysle obmedzenia stretávania členov jednotiek na celom území SR až do odvolania Výkonnou radou ZKVSES.


Informácia pre všetkých členov ZKVSES


Výkonná rada ZKVSES odporúča riadiť sa v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 pokynmi uverejnenými na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb .


Dôkladne odporúčame členom ZKVSES necestovať do krajín označených ako rizikové v súvislosti so šírením vírusu Covid-19.

Originál vyhlásenia z dňa 9.3.2020 v členov ZKVSES je tu.