Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Dobrodružstvo za Popradom

21. júla 2015 - Červená kategória, FSE, Roveri, Strážkyne -

Skauti Európy organizujú v sobotu 1.8. v rámci sprievodných aktivít Národného stretnutia mládeže P15 výpravu do oblasti Kvetnica pod názvom „Dobrodružstvo za Popradom“ za účasti nášho vzácneho hosťa a stále aktívneho skauta vladyku Milana Lacha SJ. Stretávame sa o 15.15 na námestí Sv. Egídia pri fontáne pred evanjelickým kostolom.

Program:

  • 15.15-16.30 – na ceste do Kvetnice budú mladých sprevádzať vedúci-roveri a strážkyne Federácie skautov Európy, ktorí im predstavia organizáciu FSE, porozprávajú osobné zážitky a predstavia techniky orientácie v prírode, základy uzlovej techniky a prvej pomoci.
  • 16.30-16.50 – príhovor vladyku Milana Lacha na Kvetnici
  • 16.50-17.15 – tímová hra na Kvetnici
  • 17.15-18.15 – návrat do Popradu, počas cesty modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu s vladykom, osobné rozhovory

Viac informácií o P15 nájdete tu: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk