Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

FEDERáLNA RADA FSE

12. októbra 2023 - FSE -

Naši „traja mušketieri“ Kamil Nemčík (generálny komisár FSE na Slovensku), Mária Antónia Strýčková (nádejná nová generálna komisárka FSE na Slovensku) a o. Kamil Ganóczy (národný duchovný asistent FSE na Slovensku) sa v dňoch 6. – 8. októbra 2023 zúčastnili federálnej rady našej organizácie, tohto roku konanej v meste umenia, lásky, architektúry a skvelého jedla, teda v Paríži.

Po náročnej ceste nás hostitelia privítali prehliadkou Zámku vo Versailles s jeho priľahlými záhradami. Tento zámok je jedným z najväčších palácov Európy a je považovaný za vrchol zámockej architektúry v Európe. Nachádza sa v ňom množstvo diel zobrazujúcich francúzsku históriu, život kráľovského dvora, či módy. Avšak je taktiež miestom významných historických udalostí, ktoré sa tu odohrali, ako napr. podpis Versaillskej zmluvy (1919), ktorá oficiálne ukončila prvú svetovú vojnu.

V sobotu sa konal pracovný deň. Čas na predstavenie aktivít a noviniek z jednotlivých krajín patriacich do FSE, správa (moral report) federálneho vedenia, správa o hospodárení federácie, predstavenie nových národných asociácií túžiacich vstúpiť do federácie, návrhy zmien štatútu- to sú len niektoré z tém, ktoré boli na programe dňa.

Popri bohatom pracovnom programe bol samozrejme nevyhnutný čas i na duchovné načerpanie. Nakoľko sa celá federálna rada odohrávala na miestach, ktoré by sme pokojne mohli nazvať „v stopách sv. Vincenta de Paul“, svätá omša bola v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily.  V tejto kaplnke sestier vincentínok sa sestre Kataríne Labouré v roku 1830 tri krát zjavila Panna Mária. V jednom z týchto zjavení ju Panna Mária požiadala, aby dala vyrobiť medailu, ktorá vďaka mnohým obráteniam a telesným i duchovným uzdraveniam dostala meno Zázračná medaila. V tejto kaplnke sú vystavené ostatky doteraz neporušenej sv. Kataríny Labouré a je aj pútnickým miestom.

Večerný program sobotňajšieho dňa bol, ako to na federálnych radách býva, prekvapením do poslednej chvíle. Našich vyslancov čakal čas úžasu a šťastia. Mohli si  totiž pozrieť Notre Dame, teda baziliku, ktorú nedávno postihol veľký požiar. A to nie len jej priečelia, ktoré nie je momentálne pokryté lešením, ale úplne celú. I keď jej oprava ešte nie je hotová, stalo sa tak vďaka virtuálnej realite. Po oblečení sa do špeciálneho výstroja si mohli v podzemí chrámu pozrieť proces stavby tohto veľkolepého diela, jeho jednotlivé časti v premenách času, požiar, nádherný výhľad z veže a mnoho iného. Po strhujúcom zážitku ich čakala recepcia s tvorcom tohto diela, ktorý bol tiež francúzskym skautom FSE a aj týmto spôsobom chcel prejaviť lásku k vlasti. Cestou na nočný odpočinok sme mali ešte krátku prehliadku nočného Paríža, ktorá zavŕšila deň.

Nedeľný program tohtoročnej federálnej rady začal „hodinou svetla“, na ktorú mnohí z jej účastníkov využili kaplnku v areáli nášho rokovacieho miesta, a síce Kaplnku svätého Vincenta de Paul – samotného zakladateľa vincentínov, v ktorej je aj vystavený. Nasledovalo hlasovanie o všetkých bodoch programu prezentovaných v sobotu a nastal čas na omšu, ktorej predsedal o. Thomas Michelet, federálny duchovný asistent FSE. Veľkým zážitkom bol i zborový spev, ktorým bola omša doprevádzaná.

Následne, po malom občerstvení a dlhej rozlúčke, sa už ale naši poslovia vybrali na spiatočnú cestu do našej krásnej domoviny, počas ktorej stihli ešte zopár monumentálnych parížskych výhľadov.

Veríme, že z bohatstva nových výziev, hodnotných kontaktov i rozhovorov nadobudnutých počas týchto dní, budú ešte dlhý čas čerpať nielen naši „traja mušketieri“, ale ich cesta prinesie potrebné ovocie v ďalšej službe, prvé už v čase našej blízkej generálnej rady. Au revoir!

Viac fotiek na: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dMs7VXcEyUP1hRWamkEpWpR64e6FrooyLMct237Fb3CjK1K9udPGiRgaNcT1t6UGl&id=100064336795445