ZDRAVIE

Vďaka mnohým fyzickým aktivitám skaut alebo vodkyňa rozvíja svoju silu, fyzickú odolnosť a rovnováhu. Čerstvý vzduch a rytmus prírody mu pomáhajú udržiavať zdravie a silu, chránia ho pred škodlivými účinkami závislostí od sledovania televízie, drog, alkoholu, nikotínu a pohodlného životného štýlu.

OSOBNOSŤ

Rozvoj osobnosti človeka má smerovať k snahe, aktivite a odvahe robiť v živote slobodné rozhodnutia. V skratke a prakticky to predstavuje putovanie na ceste. Skaut a vodkyňa putuje sám alebo so svojimi bratmi/sestrami svojim životom a premýšľa o ňom, o povolaní a dôležitých rozhodnutiach vo svetle rozjímania nad Evanjeliom.

ZRUČNOSŤ

Nestačí mať len dobrý úmysel a vôľu pomôcť. Treba aj vedieť ako pomôcť a konať. Skauting ponúka mladým ľuďom priestor aktívne zasahovať do okolitého sveta, rozvíjať svoje schopnosti pre budúce zamestnanie a možnosť prakticky overiť svoje zručnosti.

ZMYSEL PRE SLUŽBU

Skautským sľubom sa adept zaviaže k pomáhaniu blížnemu. Postupne spoznáva, že jeho život nebude úspešný, kým neodovzdá svoje schopnosti v službe druhým. V našom spoločenstve má jeden dostatočnú motiváciu pomáhať v príklade služby svojich bratov a sestier.

KRESŤANSKÁ FORMÁCIA

Najdôležitejší z cieľov a ten, ktorý dáva zmysel ostatným štyrom. Prostredníctvom spoločných modlitieb, pútí, duchovného vedenia kňazom v spoločenstve spoznáva vodkyňa alebo skaut Boha a učí sa k Nemu nasmerovať celý svoj život.1

krajín Federácie skautov Európy

1

rokov existencie Federácie skautov Európy

1

členov Federácie skautov Európy

kontakt

"Lebo najväčším dobrodružstvom je prijať zodpovednosť!" Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

Máš záujem dozvedieť sa viac
alebo sa chceš k nám pridať?


Napíš nám!
Takisto sme na facebooku!