Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

IMPEESA 2023 – Pohronská Polhora

12. júna 2023 - Skauti, Vodkyne, Zelená kategória -

1.-4. júna 2023 sa v Pohronskej Polhore zišlo trinásť družín skautov a vodkýň FSE z celého Slovenska  a jedna družina skautov z Maďarska na podujatí s názvom Impeesa. Slovo Impeesa bolo prezývkou zakladateľa skautingu, lorda Badena-Powella, a znamená „vlk, ktorý nikdy nespí“. Túto prezývku si Baden-Powell vyslúžil medzi africkými kmeňmi ako vojak v Afrike. Dodnes je tento muž príkladom nielen pre skautov. Aj preto sa ako skauti a vodkyne zdokonaľujeme v skautských technikách, čím sa približujeme k bdelosti nášho zakladateľa.

Tohtoročnou témou Impeesy bolo Slovenské národné povstanie. Vodkyne a skauti sa tak učili nielen o slovenskej histórii ale aj o hodnote slobody. Zoznámili sa s príbehmi ľudí, ktorí bojovali proti zlu a za slobodu obetovali život alebo iné aspekty ich pohodlia (napr. biskup Buzalka, Marta CH. Reiková, Dorota Kováčiková, Vŕba a Wetzler, neznámi hrdinovia z ľudu, atď.) V súčasnosti nadväzujeme na tieto vybojované hodnoty, aj keď na ne nazeráme inými očami.

Súčasťou programu bola Veľká hra, ktorá bola zameraná na šifry spojené so získavaním území v náročnom teréne a komunikáciu cez vysielačky. V sobotu dievčatá a chlapci vyrazili na Explo do dediny, kde okrem pomoci miestnym museli splniť úlohy, ktoré im zadali vedúci. Večer ich čakala Večerná Hra zameraná na výrobu faklí a svetelnú signalizáciu v morzeovke. Každý večer sme si spríjemnili spoločným táborákom plným hier, scénok, piesní a tanca.

Družina, ktorá si počínala najlepšie získala trofej v podobe dreveného vlka. Tento rok, to bola družina Labuť z Prešova, ktorá si vybojovala toto ocenenie z Impeesy a ukázala tak svoju pripravenosť k bdelosti podľa vzoru Badena Powella.

Vďaka takýmto témam sa v skautingu učíme láske k vlasti cez lásku k blížnemu, pretože poukazujú na dôležitosť slobody človeka ako Božieho stvorenia. Snažíme sa tak vyhnúť nesprávnej motivácii k patriotizmu u mladých ľudí, rozlíšiť patriotizmus od nacionalizmu a poukázať na dôležitosť bdelosti ako pripravenosti k službe Bohu a blížnym.

Naším mottom je  byť „vždy pripravení“, a preto náplňou tohto víkendu boli aktivity zamerané na pozornosť, voľbu stratégie, pripravenosť konať a komunikáciu v náročných podmienkach. Všetko sa nieslo v duchu nutnosti budovať si voči sebe dôveru, keďže skauti aj vodkyne fungujú v družinách. Každý člen takejto jednotky je nenahraditeľným pre zvyšok družiny.

Všetkým skautom a vodkyniam Európy hip hip hurá!

Rebeka Galajdová