Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

IX. Generálna rada

22. septembra 2015 - FSE -

V dňoch 18. – 19. septembra sa na Pezinskej babe uskutočnila už v poradí IX. Generálna rada, na ktorej sa ako každý rok preberajú najaktuálnejšie témy našej organizácie.

Do funkcie národnej komisárky pre vodkyne bola menovaná Katarína Hlinková a do funkcie národného komisára pre roverov bol menovaný Adam Žilínek. Zloženie Výkonnej rady ZKVSES sa inak nemenilo.

Novým aj stávajúcim komisárom, ako aj všetkým vedúcim prajeme do skautského roka 2015/2016 veľa síl v službe mladším!

Semper parati!