Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Národná púť roverov na horu Zvir 2015

29. júna 2015 - Červená kategória, Roveri -

Roveri FSE sa v dňoch 26. – 28. 6. 2015 zúčastnili Národnej púte FSE do Litmanovej. Téma 5.ročníka púte niesla názov: „sv. Pavol a viera“. Roverom bol prostredníctvom troch katechéz predstavený život a duchovný odkaz viery podľa sv. Pavla. Dvojdňové putovanie krajinou malebných lúk a hustých lesov okolia Starej Ľubovne vyvrcholilo v predvečer nedeľnej liturgie slávnostným výstupom na horu Zvir-fakľovým sprievodom so štandardami FSE. Priamo na hore prebiehala ceremónia prijatia štyroch roverov do klanu sv. Martina z Bratislavy a nočné bdenie pred rannou ceremóniou prijatia sľubu rovera dvoma členmi klanu. Národná púť FSE skončila nedeľnou liturgiou na hore, ktorá posilnila odkaz púte-nechať sa na svojej ceste viesť svetlom viery, svetlom Božieho milosrdenstva a neprestávať veriť v duchu Pavlovho: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (2 Tim 4,7).

Adam Žilínek
národný komisár pre roverov