Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Otvorenie skautského roka 2016/2017 v Ľutine

24. septembra 2016 - Journal, Uncategorized -
Prvý septembrový, slnečný víkend, vodkyne a skauti  Ašpirujúceho Zboru blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v Prešove, slávnostne otvorili skautský rok na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine.
Ľutina 2016
Našu spoločnú púť sme začali v Pečovskej Novej Vsi, odkiaľ sme pešo putovali na ľutinskú mariánskú horu. Po zaslúženom oddychu si vodkyne a skauti nanovo obnovili skautskú techniku, znalosť prvej pomoci i komunikačné schopnosti z miestnym obyvateľstvom formou hry. Deň sme zakončili táborákom a noc sme strávili pod jasnou oblohou plnou hviezd. V nedeľu sme slávnostne otvorili skautský rok, svätou liturgiu, za účasti vladyku Milana Lacha, ktorý svojim slovom povzbudil vodkyne a skautov, ale i lienočky, ktoré sa na otvorení  zúčastnili spolu so svojimi rodičmi. Popoludňajší čas bol venovaný hrám a spoločnému obedu. Pri záverečnom stretnutí sme si popriali dobrý štart nie len do skautského roka, ale i do toho školského, a následne sme sa pobrali každý svojou cestou domou.Ľutina 2016 Ľutina 2016