Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Pochod za život so skautami Európy

22. septembra 2015 - FSE -

V nedeľu 20. septembra sa uskutočnil Národný pochod za život v Bratislave.

Vodkyne a skauti Európy na Slovensku podporili túto apolitickú iniciátivu, lebo sú presvedčení, že život je potrebné chrániť od počatia až po jeho prirodzený koniec.

V spolupráci s dobrovoľníkmi z iných skautských zborov sme vytvorili na Hlavnom námestí skautské mestečko, v ktorom mohli rodiny s deťmi stráviť voľný čas.

Bratsky,
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku