Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Roverský víkend 2015

15. decembra 2015 - Červená kategória, Roveri -
V dňoch 11.-13. decembra sa v Gelnici uskutočnil historický prvý ročník Roverského víkendu. Roverský víkend je školiaci víkend pre vedúcich a pomocných vedúcich klanov FSE. O tom, že cesta, komunita a služba sú tri základné piliere roveringu sa naši vedúci mohli presvedčiť na vlastnej koži: absolvovali 11 km pochod v Slovenskom rudohorí, 2 dni spolupráce, rozhovorov a modlitieb a aj službu na nedeľnej omši a adventnom posedení košického zboru sv. Cyrila a Metoda.
Všetci sa už tešíme na druhý ročník víkendu!
Šťastnú cestu!