Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Skauting – ideálna forma pastorácie mladých vo farnosti

19. augusta 2020 - FSE -

Drahí kňazi, rehoľníci, drahé rehoľníčky,

pozývame Vás na konferenciu s názvom Skauting – ideálna forma pastorácie mladých vo farnosti, ktorá sa uskutoční  11. septembra 2020 od 14.00 hod v priestoroch  bývalého kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore. Hlavným rečníkom konferencie bude arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie a bývalý federálny duchovný asistent Federácie skautov Európy. Na podujatí vystúpi aj otec Kamil Ganóczy, gréckokatolícky kňaz a národný duchovný asistent Federácie skautov Európy na Slovensku a členovia vedenia skautskej organizácie na Slovensku. Cieľom podujatia je predstaviť skauting ako mimoriadne zaujímavú a pre mladých ľudí atraktívnu formu zdokonaľovania sa nielen v osobnostnom raste, zručnostiach, v službe blížnemu, v záujme o prírodu a životné prostredie, ale predovšetkým aj v duchovnom živote v spoločenstve farnosti. Po skončení konferencie je možnosť zúčastniť sa 10. národnej púte FSE do Litmanovej, ktorá vyvrcholí slávnostnou svätou liturgiou v nedeľu 13. septembra 2020 o 10.30 hod na Hore Zvir. Účasť na konferencii, resp. skautskej púti do Litmanovej treba potvrdiť vyplnením registračného formulára najneskôr do 31. augusta 2020. Odkaz na registračný formulár: https://docs.google.com/forms/d/1Bqk9i3ky55LzacpeBoqXodB5lG7-TKDU5oly81AGAhQ/edit?ts=5f30315d

Tešíme sa na vás!