Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Skautské tajomstvá

19. januára 2017 - Červená kategória, FSE, Roveri, Strážkyne -

Pred niekoľkými týždňami sa predstavitelia našej skautskej organizácie zúčastnili v relácii Doma je doma v televízii Lux.

Môžete si vypočuť mnoho zaujímavých informácií z úst nášho prezidenta Mareka Šmida či vladyku Cyrila Vasiľa.

Relácie sa zúčastnili aj ďalší naši členovia. Ale o čom všetkom hovorili, to sa nechajte prekvapiť vo videu: