Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Svätý Juraj 2015

24. mája 2015 - Skauti, Zelená kategória -

Svätý Juraj 2015 sa uskutočnil 22. – 24. mája v okolí Kežmarku. Víťazom sa stala družina Výr, radcu Jakuba Maťaša z oddielu v Trebišove.

Viac info tu: http://trnava.fse.sk/oddielova-cinnost/skautsky-vikend-svateho-juraja-2015/