Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Tábor Košickej svorky

9. augusta 2020 - Vĺčatá, Žltá kategória -

Chata bola v malej dedinke – Zálesie (neďaleko Červeného Kláštora). Každý deň bol zasvätený jednému svätému, ktorých sme si v daný deň predstavili. V sobotu bol svätý František a s ním sme sa snažili o radosť. 🙂 Poobede sme mali za úlohu vytvoriť landartové dielo. „Vernisáž“ 😀 bola naozaj zaujímavá. 🙂 Keďže s nami boli aj otcovia (väčšina), veľmi pomohli tým, že nám varili, alebo išli na túru. Bolo to super, že aj takto môžu otcovia so synmi stráviť čas. 🙂 Bol s nami aj otec Pavol Trgo, takže sme sväté omše mali každý deň. V nedeľu sme mali svätého Ignáca, s ktorým sme sa učili odvahe, poobede sme Mauglimu pomáhali vystopovať jeho kamarátov (rôzne zvieratá), ktoré sa stratili pri hre na skrývačku. Keď ich ale našli a doniesli nám, ukradol ich znova Šer Chán, tak sme mali lov na neho. Stiahli sme ho potom z kože. V pondelok sme mali celodenný výlet do Červeného Kláštora, kde sme mali omšu a prehliadku kláštora. Vlci v kláštore riešili úlohy, ktoré im dal Cyprián (lietajúci mních). Tento deň bol zasvätený svätému Brunovi, zakladateľovi kartuziánov, keďže boli v minulosti v Červenom Kláštore. Po prehliadke sme splavili Dunajec na raftoch, bola to paráda. Z Lesnice sme potom išli pešo naspäť do Červeného Kláštora (cez vršok Cerla). Cestou naspäť sme zašli pozrieť aj na priehradu, ktorá sa nachádza kúsok za poľskými hranicami. Utorok bol zasvätený svätému Dominikovi. Vĺčatá hľadali poklad, plnili rôzne úlohy, boli aj pomôcť jedným domácim (rozbaľovali balík slamy). Poklad schovaný v starom hasičskom aute blízko domu, kde pomáhali, vĺčatá úspešne našli. Tábor sa podaril, sme radi, že sme to zvládli – s Božou pomocou. 🙂 Vĺčatá síce zmohla únava, ale tá nemohla prekryť radosť z prežitých dní tábora. 🙂 

Akela Patrik