Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Veľká noc nielen pre skautov

9. apríla 2020 - FSE, Lienky, Roveri, Skauti, Strážkyne, Vodkyne -

O slávení Veľkej noci – vhodné nielen pre skautov 😉 aj v čase koronavírusu – ako prežiť Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu, a tak prísť k radosti Veľkonočného rána 🙂

Už sa tešíme, ako sa na Veľkonočnú nedeľu 12. apríla o 10:30 uvidíme v našom online skautsko-detskom kostolíku na stránke Skauti Európy – viď videopozvánka:

Prajeme požehnaný čas Veľkej noci!