Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Víkend na Ex(presiu) je za nami!

10. februára 2016 - Červená kategória, FSE, Roveri, Strážkyne -

Čitateľ mi hádam prepáči, že začnem od konca. Evanjeliom od Lukáša z nedele 24. januára, keď sa náš víkendový program chýlil ku koncu:

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Predsavzali sme si niečo, čo s Pánom, ak dá, dokončíme. Ako nás zaväzuje skautský sľub. Uvidíme keď sa rok s rokom stretne. FSE na Slovensku, a nielen na Slovensku potrebuje určite množstvo milostí.

Víkend s medzinárodnou účasťou bol toho dôkazom.  Hlavný hrdina víkendu bol Bruno Borde z Francúzska, ktorý nám ukázal množstvo skvelých vecí, prekvapil nás svojou schopnosťou písať  v slovenčine a odovzdal nám svoje dlhoročné skúsenosti.  Kde končila angličtina pokračovala francúzština. Vďaka účasti rovera z Litoměříc Antonína to bola skutočná medzinárodná akcia.

Prijalo nás Diecézne centrum mládeže Emericum v Bratislave a tím tímakov, ktorí sa starali o nás a naše žalúdky  a otec Juraj spolu s otcom Kamilom sa postarali o našu dušu.

Expresia je jasná, krásna a radostná, a v tomto duchu sa niesol celý víkend.

Bruno nám predstavil jednotlivé techniky,  ako vyjadriť expresiu, cez množstvo spôsobov a situácií ako sa expresia prejavuje v skautskom živote, rovnako aj samotné konkrétne aplikácie, cez ukážky ako tvoriť kostýmy a rekvizity .. počas všetkého nás Bruno vťahoval do konkrétnych situácií, každú jednu vec, ktorú povedal sme mohli reálne zažiť, či vidieť.

Vyvrcholením bol táborák. Konal sa síce len za lesku reflektorov, ktoré nahradili oheň, keďže sme boli v interiéri. Podľa Brunovho scenára sa na scéne objavila nákupná maniačka Lady Ashley, ktorej nebolo možné vyhovieť. Bratislavský hrad, ktorý takmer zdolal lupič, avšak vďaka korupcii si odniesol len nepatrnú časť lupu, ak niečo vôbec. Do vesmíru nás vzali zo sebou skautonauti, ktorí po strasti plnej ceste objavili nový život na ďalekej planéte. No a nakoniec sa nám v mori takmer utopil šarkan, napriek tomu, že ho hrdina v podaní Vlada vytiahol, premočený a pokazený šarkan Helenku veľmi neupokojil.

Samozrejme Bruno to nenechal všetko len tak, ale ukázal nám ako robiť veci lepšie, konkrétne akcie sme rozobrali, prešli. Tvrdil nám, že špeciálny talent na expresiu netreba, v jednoduchosti je krása a expresia má byť jasná, krásna a radostná. 😉

Ďakujeme Brunovi, organizátorom a účastníkom za skvelý víkend na ex.

Monika Majčínová

p.s. viac fotiek máme na facebooku