Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Vodkyne a ich letný tábor vo Vlači 2015

12. augusta 2015 - Vodkyne, Zelená kategória -

Vodkyne Zboru Košice I. sa v dňoch 20. – 30. 7. 2015 zúčastnili letného tábora
neďaleko obce Vlača vo Vranovskom okrese. Tábor sa niesol v duchu témy
“ Blahoslavené a sväté “ . V každodennej svätej liturgii, pod vedením duchovného asistenta vodkýň z Prešova, o. Jozefa Gaču, i v katechézach nám bola predstavená svätá alebo blahoslavená žena ( napr. sv. Rita, bl. Matka Tereza, sv. Tekakwitha, bl. Chiara Luce…)

V Nízkych Beskydách sme prežili úžasných 10 dní. V úmorných horúčavách sme stavali stavby, hrali hry, zbierali lesné plody a liečivé bylinky… dážď v závere tábora nám preto padol vhod. V tichu noci sme mohli načúvať prírode. Z počiatku sme sa trochu báli,ale neskôr nám zvuky lesa začali chýbať.

Nedeľňajšiu svätú liturgiu sme slávili spolu s miestnymi ľuďmi a ich duchovným otcom Martinom. Tu sme im poďakovali za prijatie na ich územie a za pomoc, ktorú sme pre nedostatok vody ( pre veľké sucho ) potrebovali. Taktiež sa s nami ochotne podelili o svoje zásoby zemiakov, uhoriek vajíčok, … ktoré nám veľmi chutili.

Dva dni s nami strávil aj vladyka Milan Lach, ktorý sa s vodkyňami podelil o zážitky z táborov, ktoré sám prežil. Na záver vodkyňam, ale i nám strážkyňam povedal, že skauting je jeden zo spôsobov ako sa stať svätou…. k tejto svätosti nám môžu dopomáhať životy blahoslavených a svätých žien. Ich vernosť Bohu, odpustenie nepriateľom, úsmev na tvári, čistota, skutky lásky….