Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

VODKYNE A SKAUTI EURÓPY SÚ AKTÍVNI V POMOCI PRE UKRAJINU

16. marca 2022 - FSE -

Členovia Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku sú od vzniku vojnového konfliktu na Ukrajine v aktívnej pohotovosti. Na hraničných priechodoch s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli boli prítomní už v piatok 25.februára a spoločne s gréckokatolíckymi seminaristami, kňazmi a spoločne s ostatnými organizáciami pomáhali zvládať príchod utečencov nepretržite hneď prvý víkend od vypuknutia konfliktu. Členovia skautskej organizácie sa dokázali efektívne koordinovať a za obdobie prvých troch týždňov sa ich v priestore hraničných priechodov s Ukrajinou vystriedalo niekoľko desiatok. Utečencom pomáhajú zorientovať sa v cudzom štáte, ponúkajú im jedlo a teplé nápoje, pomáhajú triediť a distribuovať materiálnu pomoc, pomáhajú prekladať do ukrajinčiny, prihovárajú sa milým slovom, upokojujú ľudí zažívajúcich kritickú situáciu. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou organizujú finančnú zbierku a zbierku materiálnej pomoci. Najväčší úspech sa podaril členom skautského zboru Silvestra Krčméryho v Bratislave, ktorí v Bratislave a v okolí v spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji, s miestnymi podnikateľmi, rodičmi a sympatizantami vyzbierali jeden plný kamión materiálnej pomoci vypravenej priamo do ukrajinského Užhorodu, vrátane vyše 200 kusov matracov a niekoľko desiatok kusov karimatiek a spacákov. Federácia skautov Európy je aktívna na hraničných priechodoch Ukrajiny s Poľskom aj Slovenskom. Do humanitárnej pomoci sa zapájajú skauti z členských organizácií nielen na Ukrajine, v Poľsku a na Slovensku, ale aj skauti z Litvy, Rumunska, Českej republiky, Portugalska a Talianska. Talianski skauti sa uplynulý víkend zapojili do pomoci pre košickú eparchiu. Okrem materiálnej pomoci, stanov a vykurovacích telies priniesli aj výťažok z finančnej zbierky na pomoc utečencom. Čas strávený na Slovensku využili v službe v priestoroch košickej eparchie v Košiciach, v Sobranciach aj na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom kde ich privítal národných duchovný asistent Federácie skautov Európy na Slovensku a správca farnosti Slavkovce otec Kamil Ganóczy, ktorý pomáha v priestore hraničného priechodu ako dobrovoľník takmer tri týždne.