Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Vodkyne a skauti Európy získali plné členstvo v UIGSE-FSE!

28. novembra 2020 - FSE -

Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku (v skratke Vodkyne a skauti Európy) získalo dňa 28.11.2020 plné členstvo v medzinárodnej skautskej organizácii UIGSE-FSE (Union Internationale des Guides et Scouts d°Europe- Fédération du Scoutisme Européen). Združenie oficiálne na Slovensku vzniklo v roku 2009 a až doteraz malo v rámci UIGSE-FSE štatút pozorovateľa a kandidáta. Viac info v anglickom jazyku na stránke: https://uigse-fse.org/2020/12/despite-covid-scouting-must-go-on/