Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Vyhodnotenie Joubertovej ceruzky 2018

8. apríla 2018 - FSE -

Do súťaže sa zapojilo viac ako 40 kresieb! Úžasné! Tento rok sme vyhlásili 3 kategórie. Tých najmladších – lienky, vĺčatá a vydry, starších – vodkyne a skauti a dospelých strážkyne, roveri a RS.

V kategórii lienky, vĺčatá a vydry:

I. MIESTO

Filip Popík, vĺča

Filip Popík, vĺča

II. MIESTO

Jakub Proks, vydra

Jakub Proks, vydra

III. MIESTO

Soňa Krenická, lienka

Soňa Krenická, lienka

V kategórii vodkyne a skauti:

I. MIESTO

Anton Kašimír

Anton Kašimír

II. MIESTO

Tomás Vanák, skaut

Tomás Vanák, skaut

III. MIESTO

Ondrej Krenický, skaut

Ondrej Krenický, skaut

V kategórii strážkyne, roveri a RS:

I. MIESTO

Trlenská chata, Ivica Miháliková, RS

Trlenská chata, Ivica Miháliková, RS

II. MIESTO

Peter Dérer, rover

Skautský sľub, Peter Dérer, rover

III. MIESTO

:D, Helena Pavlíková, RS

:D, Helena Pavlíková, RS

Všetkým výhercom blahoželáme! V nasledujúcich dňoch ich kontaktujeme. Už teraz sa naša porota teší na ďalší ročník plný vašich nádherných kresieb!