Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Vyhodnotenie Joubertovej ceruzky 2017

21. marca 2017 - FSE, Lienky, Roveri, Skauti, Strážkyne, Vodkyne -

Až nás prekvapilo koľkí ste sa prihlásili do súťaže! Sme veľmi radi! Dovolili sme si rozdeliť súťaž na staršiu (skauti, vodkyne a starší) a mladšiu kategóriu (lienky, vĺčatá a vydry), aby sme vás ocenili viac!

Tieto a aj dalšie úžasné kresby, ktorých je habadej, by sme chceli publikovať v našom skautskom kalendári na rok 2018!

V kategórii starších:

I. MIESTO

„Naplnením zákona je láska prejavená v službe!“ Ondrej Krenický, skaut, Zbor bl. Vasiľa Hopka

starsi_1

II. MIESTO

„Zákon zabíja, láska buduje.“ Matej Buk, vedúci oddielu, Zbor bl. Vasiľa Hopka

starsi_2

III. MIESTO

„Skaut je vždy pripravený slúžiť blížnemu. Skaut poslúcha pohotovo!“ Tadeáš Petrášek, skaut, Zbor sv. Jána Pavla II

starsi_3

V kategórii mladších:

I. MIESTO

Ondrej Knotek, vĺča, Zbor Silvestra Krčméryho

mladsi_1

II. MIESTO

„Rada dúhy“ Eva Ševcechová, lienka, Zbor Silvestra Krčméryho

mladsi_2

III. miesto

„Splavovanie rieky“ Teo Kolarovič, vydra, Zbor sv. Jána Pavla II

mladsi_3

Všetkým výhercom blahoželáme! Už teraz sa naša porota teší na ďalší ročník plný vašich nádherných kresieb!