Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

5. ročník chlapského pôstneho power trainingu v Bratislave

11. februára 2018 - Roveri -

Bratislavskí roveri vás pozývajú na 5. ročník chlapského ranného power trainingu v pôstnom období. Bližšie info na plagáte