Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Skauting doma

10. apríla 2020 - Skauti, Vodkyne, Zelená kategória -

V nasledujúcom texte prinášame viacero nápadov na úlohy, ktoré môže  skaut plniť aj v týchto časoch. Vlastnej iniciatíve sa medze nekladú. 🙂 

Biela trasa: Život viery a misia

Oranžová trasa: Kuchyňa a hospodárenie, umenie ohňa

 • Pripravím jedlo pre celú moju rodinu.
 • Vyskúšam nové jednoduché recepty na ohni.
 • Zapišem si do zošita receptov družiny nové recepty.
 • Pripravím menu na zlatú lyžku letného tábora.
 • Pripravím súťaž zlatú lyžku medzi členmi družiny. Porota, ktorá rozhodne o víťazovi budú rodičia každého zo skautov. (Každému z nich sa nazdieľajú fotky a poznámky o jednotlivých chutiach… )

Modrá trasa: Výpravy a orientácia – Prieskum – Občianstvo a Európa 

 • Pripravím explo družiny na letný tábor.
 • Nadviažem kontakt so skautmi v zahraničí, aby som im v týchto časoch karantény vyjadril svoju podporu.

Zelená trasa: Táborenie – Príroda – Zálesáctvo a uzlovanie

 • Pozorujem zmeny, ktoré sa dejú v tomto jarnom období v prírode (hmyz, vtáky, púčiky…). Zaujímavé pozorovania si zakresľujem.
 • Pokúšam sa identifikovať vtáky, ktoré pozorujem. Napriklad http://www.vtaky.sk alebo http://www.kukaj.sk.
 • Pripravím plán a makety stavieb, ktoré postavíme s družinou na letnom tábore.
 • Naučím sa nové uzly a ich použitie. Napríklad http://uzly.8u.cz.

Červená trasa: Záchranárstvo a zásahy, Fyzické schopnosti 

 • Napíšem povzbudzujúci list pre hospitalizovaných pacientov.
 • Zopakujem si prvú pomoc a niektorú z tém odprezentujem družine. Napríklad https://kurz.prvapomoc.sk/project/default.aspx?project=1.
 • Skontrolujem družinovú lekárničku.
 • Pripravím rozcvičky na každý deň karantény. Najlepšie je stále pridať čosi zaujímavé. A pošlem mojej družine. 

Hnedá trasa: Komunikácia a odosielanie správ, Herné taktiky

 • Vytvorím šifru pre moju družinu pre nasledujúce hry oddielu.
 • Precvičim si morseovku. Napríklad https://morse.withgoogle.com/learn/ alebo inde.
 • Naučím sa novú šifru alebo kódovaciu abecedu.
 • Vytvorím novú stránku družiny na stránke oddielu. Ak stránka oddielu alebo zboru neexistuje pomôžem ju vytvoriť. 

Fialová trasa: Animácia a expresia, Umelecké schopnosti

 • Naučím sa nejaké piesne online.
 • Nahrám tieto piesne pre moju družinu.
 • Pripravím nejaké dekorácie na táborák.
 • Pripravím nejaké rekvizity na táboraky.
 • Pripravím prevleky na nejaké veľké hry alebo táboraky.
 • Pripravím scénky na letný tábor.
 • Pripravím hrubý scenár celého táboráku na tému karanténa, skauting doma. 
 • Pripravím scénku u seba doma. Buď sám alebo s pomocou členov mojej rodiny. Nahrám ju a pošlem ostatným.
 • Naučím sa viac hlasovú pieseň, ktorú neskôr naučím spievať svoju družinu.
 • Vytvorím drevený totem alebo erb mojej družiny.
 • Vytvorím nejaké veci, ktoré sa hodia do hniezda družiny alebo bunkra. 

Žltá trasa: Skauting a domov

 • Ako môžem slúžiť doma?
 • Pomôžem mojim rodičom: poupratujem, zahrám sa so svojimi súrodencami.
 • Povediem radu družiny na diaľku.
 • Na pravidelnej báze zisťujem, čo majú členovia mojej družiny nové. 

Voľne preložené z francúzskeho originálu: http://koudou.scouts-europe.org/partir-a-l-aventure/scouterautrement/