Skauti Európy

S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť služiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov!

Víkend naEx

5. decembra 2015 - Červená kategória, Roveri, Strážkyne -

Milé strážkyne, bratia roveri!

Blíži sa akcia (22. – 24.j anuár 2016, Bratislava), na ktorej nikto z Vás nesmie chýbať! Víkend zameraný na pantomímu, operu, divadlo, spievanie a všetok iný druh skautskej zábavy! Poď načerpať, aby si mohol rozdávať 🙂

Príde vzácny hosť – Bruno Borde RS, francúzsky rover a majster expresie, anglicky hovoriaci človek z branže 😉

Vyplň čím skôr tento prihlasovací formulár, aby sme s Tebou počítali 🙂

UPDATED: Kto sa prihlási do 18. januára má nárok na krásne pamätné tričko 🙂